Naša adresa
Dimitrija Tucovića 18
Pozovi nas
066.827.9797
Pošalji nam poruku
office@logoped-drcabarkapa.com
Radno vreme
Pon - Petak: 10AM - 6PM

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju. Iste godine upisuje master studije na istom fakultetu, koje uspešno završava 2014. godine, braneći master rad pod nazivom „Sintaksičke sposobnosti kod dece sa promenama elektroencefalografskih aktivnosti“.

U toku studiranja obavila je stručnu praksu u Domu zdravlja „Milenko Marin“ u Loznici i Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu. U periodu od 2013. do 2014. godine stažirala u Domu zdravlja „Novi Beograd“ i „Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora“. Od 2014. godine deo je tima Logopedsko edukativnog centra Čabarkapa. Tokom timskog rada na programu rane intervencije upoznata sa principima opšte i specifične reedukacije psihomotorike, kao i senzorne integracije koje aktivno primenjuje u radu sa decom.

Trenutno pohađa edukativni seminar „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacijom“ na Institutu za mentalno zdravlje, u Beogradu. U radu na habilitaciji govora i jezika kod dece koristi KSAFA-m, dijagnostičko-terapijski aparat i „Behringer“ logopedski set za govorno-jezičku stimulaciju, posebno dece sa oštećenjem slušne percepcije. Zainteresovana je za rad sa decom različitih govorno-jezičkih poremećaja, a posebno za rad sa decom sa razvojnom disfazijom. Svakodnevnim radom na terapiji govornih i jezičkih poremećaja proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima. U cilju stručnog usavršavanja zainteresovana je za učestvovanje na edukativnim seminarima i stručnim konferencijama. Aktivno piše naučne radove koje objavljuje u stručnim naučnim časopisima.