Dr sci Nataša D. Čabarkapa

Dr sci Nataša D. Čabarkapa

Logoped

Dr sci Nataša D. Čabarkapa je logoped sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa raznovrsnim govorno-jezičkim problemima. Diplomirala je...

Saznaj više
Nenad Atanasovski

Nenad Atanasovski

Master defektolog-logoped

Diplomirao 2009. godine na Fakutetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na odseku za logopediju, Univerziteta u Beogradu...

Saznaj više
Rada Pavlović

Rada Pavlović

Master defektolog-logoped

Diplomirala 2012. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na odseku za logopediju...

Saznaj više
Ivana Đurić

Ivana Đurić

Psiholog

Diplomirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za psihologiju...

Saznaj više
Milica Vujadinović

Milica Vujadinović

Master defektolog-surdolog

Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2010.godine u Beogradu, smer Specijalna edukacija i rehabiitacija osoba sa oštenjem sluha...

Marija Trnavac

Marija Trnavac

Diplomirani defektolog-logoped

Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na smeru logopedija...

Maja Lilić

Maja Lilić

Master defektolog-somatoped

Diplomirala 2011. godine na Fakultetu za Specijlanu Edukaciju i Rehabilitaciju (FASPER) Univerziteta u Beogradu, na smeru...

Mr sci. Sandra Ilanković

Mr sci. Sandra Ilanković

Mr sc somatoped-rehabilitator

Osnovnu i srednju medicinsku školu (odsek – fizioterapeutski tehničar ) završila u Beogradu. Visoku školu za...